Kontrollutvalsdagane 2024

Kontrollutvalsdagane 2024 gjekk av stabelen 23. og 24. januar. FKT og NKRF -kontroll og revisjon i kommunene stod bak samlinga. SEKOM var lokal arrangør saman med Vest kontroll, Vestland Revisjon og sekretariatet i Vestland fylkeskommune.

Siste dagane før samlinga, var vi veldig spente på korleis deltakinga til slutt vart. Det var svært ruskete vær i området og ca 20 deltakarar gjekk dessverre glipp av samlinga. Heldigivis, var det ca 90 som kom seg tryg fram og fekk med seg denne “startpakken” for valperioden.

 

Vi tok nokre bilde frå samlinga som de ser her. Alle presentasjonane vert samla i eit dokument som vi sender til deltakarane.

 

Presentasjonane frå samlinga:

Kontrollutvalet, rolle og oppgåver

Kontrollutvalsrolla - Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT (PDF, 3 MB)

Erfaringar frå ein kontrollutvalsleiar - Kari Daltveit, Sunnfjord/Førde (PDF, 719 kB)

Kontrollutvalet sine oppgåver - Einar Ulla, Vestland fylke (PDF, 2 MB)

 

Sekretariatet og engasjement

Sekretariatet si rolle - Arnar Helgheim, SEKOM (PDF, 837 kB)

Korleis skape engasjerande møte? - Einar Ulla, Vestland fylke (PDF, 902 kB)

Henvendingar til kontrollutvalet - Anne-Karin Femanger Pettersen, FKT (PDF, 2 MB)

 

Revisjon                               

Revisjonen si rolle og rekneskapsrevisjon - Asgeir Tveit, Vestland Revisjon  (PDF, 2 MB)

Forvaltningsrevisjon - Charles Litsheim, Vestland Revisjon  (PDF, 4 MB)              

Eigarskapskontroll - Arnar Helgheim, SEKOM/Einar Ulla, Vestland fylke  (PDF, 906 kB)     

 

Frå andre sin synsstad

Kommunedirektør - Jon B Nesje, Stryn kommune (PDF, 2 MB)

Ordførar Jenny Følling i Sunnfjord kommune hadde i tillegg eit godt innlegg utan lysark.