Sekom

Om SEKOM sekretariat

Om SEKOM sekretariat

SEKOM-sekretariat er kontrollutvalssekretariat for 9 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn: Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Solund, Stryn og Sunnfjord.

Klikk for stort bileteArnar Helgheim Privat   

Klikk for stort bileteAudhild Ragni Vie Alme Reiakvam   

Etter forskrift som er heimla i kommunelova, skal sekretariatet for kontrollutvalet vere uavhengig både i høve administrasjonen og revisor. Sekretariatet skal sjå til at saker som vert handsama av kontrollutvala er forsvarleg utgreia og at vedtak i utvala vert sette i verk.

Selskapsdokument:

Samarbeidsavtale - gjeldande frå 1.1.20 (PDF, 543 kB)

Arbeidsplan 2020 - vedteken av styret (PDF, 187 kB)

Budsjett 2020 - vedteke av styret (PDF, 674 kB)

Forretningsplan - vedteken av styret (PDF, 138 kB)

Årsmelding 2019 -  til eigarkommunane (PDF, 4 MB)

Rekneskap 2019 (PDF, 9 MB)

Arkivplan (PDF, 3 MB)