Om SEKOM-sekretariat

SEKOM-sekretariat er kontrollutvalssekretariat for 15 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn: Askvoll, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Jølster, Naustdal, Solund og Stryn.

Etter forskrift som er heimla i kommunelova, skal sekretariatet for kontrollutvalet vere uavhengig både i høve administrasjonen og revisor. Sekretariatet skal sjå til at saker som vert handsama av kontrollutvala er forsvarleg utgreia og at vedtak i utvala vert sette i verk.

 

Samling av val til styret for SEKOM-sekretariat i alle dei 15 eigarkommunane. (PDF, 4 MB)

Arbeidsplan 2019 (PDF, 477 kB)

Årsmelding 2018 - til eigarkommunane (PDF, 178 kB)

Årsmelding 2018 - frå dagleg leiar til styret (PDF, 195 kB)

Rekneskap 2018 (PDF, 2 MB)

SEKOM Samarbeidsavtale (PDF, 63 kB)

SEKOM Vedtekter (PDF, 191 kB)

Arkivplan (gjeld frå 1.1.18) (PDF, 532 kB)

 

Viktigaste lov- og forskriftsgrunnlaget for SEKOM-sekretariat:

Kommunelova

Forskrift om kontroll i kommunar og fylkeskommunar

Meir om SEKOM-sekretariat:

Kva gjer SEKOM-sekretariat? 

Arkivplan - gjeld frå og med 1.1.2018 (PDF, 2 MB)