Sekom

Om SEKOM sekretariat

Om SEKOM sekretariat

SEKOM-sekretariat er kontrollutvalssekretariat for 9 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn: Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Solund, Stryn og Sunnfjord.

 

Arnar Helgheim Privat

  

 

Audhild Ragni Vie Alme Reiakvam

  

Etter forskrift som er heimla i kommunelova, skal sekretariatet for kontrollutvalet vere uavhengig både i høve administrasjonen og revisor. Sekretariatet skal sjå til at saker som vert handsama av kontrollutvala er forsvarleg utgreia og at vedtak i utvala vert sette i verk.

Innspel til kontrollutvala.

Kvalitetsarbeid - lenke til arkivsak

Internkontroll - status 2022 (PDF, 2 MB)

Selskapsdokument:

Samarbeidsavtale - oppdatert 2020 (PDF, 679 kB)

Arbeidsplan 2022 - vedteken av representantskapet (PDF, 666 kB)

Budsjett 2022 - vedteke av representantskapet (PDF, 680 kB)

Forretningsplan - vedteken av styret (PDF, 138 kB)

Årsmelding 2020 -  til eigarkommunane (PDF, 598 kB)

Rekneskap 2020 (PDF, 6 MB)

Arkivplan (revidert 8.11.2021) (PDF, 649 kB)