Om SEKOM-sekretariat

SEKOM-sekretariat er kontrollutvalssekretariat for 9 kommunar i Nordfjord, Sunnfjord og Ytre Sogn: Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Solund, Stryn og Sunnfjord.

På grunn av endra kommunestruktur og ny kommunelov, vart selskapet omdanna pr 1.1.2020.

Etter forskrift som er heimla i kommunelova, skal sekretariatet for kontrollutvalet vere uavhengig både i høve administrasjonen og revisor. Sekretariatet skal sjå til at saker som vert handsama av kontrollutvala er forsvarleg utgreia og at vedtak i utvala vert sette i verk.

Årsmelding 2018 - til eigarkommunane (PDF, 178 kB)

Årsmelding 2018 - frå dagleg leiar til styret (PDF, 195 kB)

Rekneskap 2018 (PDF, 2 MB)

Meir om SEKOM-sekretariat:

Kva gjer SEKOM-sekretariat? 

Arkivplan - gjeld frå og med 1.1.2018 (PDF, 2 MB)

Plan for informasjonstryggleik (vedteken av styret 18.6.19) (PDF, 586 kB)

Samling av val til styret for SEKOM-sekretariat i alle dei 15 eigarkommunane. (PDF, 4 MB)

SEKOM Samarbeidsavtale (PDF, 63 kB) (ut 2019)

SEKOM Vedtekter (PDF, 191 kB) (ut 2019)