Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.

Det var kjekt at så mange som rundt 100 personar var med på samlinga. Terje Førde (Vestland revisjon og NKRF Sogn og Fjordane) gjorde ein god jobb med å leie konferansen!

 

Onsdag 5. februar er det kontrollutvalskonferanse på Skei. Froum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) samarbeider om arrangementet. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon er lokale arrangørar.

Samla møteplanen for 2020 er ferdig, då alle våre kontrollutval har handsama sin møteplan.

 

Pr 6. februar har ikkje representantskap og styre hatt møte. Datoane her er difor dagleg leiar sine framlegg.

 

Dei 15 kontrollutvala "våre" har vedteke sine møteplanar for 2019. Slik ser arbeidsåret 2019 ut når desse er sett opp i eit dokument.

 

Solund var først ute med oppstartmøte etter kommunevalet tysdag 6. november. Fram til jul går det "slag i slag" med oppstartmøte og samstundes avslutningsarbeid i samanslåingskommunane.

  

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte torsdag 7. november. Her finn de dokumentasjon frå møtet:

 

Dei 4 kontrollutvala i kommunane som blir Sunnfjord kommune 1.1.20 møttest i Førde rådhus den 29.8.19.

Her finn de presentasjonar frå møtet:

 

 

I møte den 18. juni vedtok styret plan for informasjonstryggleik for SEKOM-sekretariat. Med bakgrunn i planen, har dagleg leiar utarbeidd personvernerklæring. Vi har også gått gjennom dei personopplysningar som sekretariatet handterar og laga oversikt over kva vi treng, og korleis dei skal handsamast.

Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte på Eid den 20. mai 2019. Her finn du presentasjonane som prosjektrådmann Åslaug Krogsæter nytta i si orientering. Presentasjonar. (PDF, 6 MB)

Det har vore fleire felles kontrollutvalsmøte i løpet av mars 2019: