Solund var først ute med oppstartmøte etter kommunevalet tysdag 6. november. Fram til jul går det "slag i slag" med oppstartmøte og samstundes avslutningsarbeid i samanslåingskommunane.

  

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte torsdag 7. november. Her finn de dokumentasjon frå møtet:

 

Dei 15 kontrollutvala "våre" har vedteke sine møteplanar for 2019. Slik ser arbeidsåret 2019 ut når desse er sett opp i eit dokument.

 

Dei 4 kontrollutvala i kommunane som blir Sunnfjord kommune 1.1.20 møttest i Førde rådhus den 29.8.19.

Her finn de presentasjonar frå møtet:

 

 

I møte den 18. juni vedtok styret plan for informasjonstryggleik for SEKOM-sekretariat. Med bakgrunn i planen, har dagleg leiar utarbeidd personvernerklæring. Vi har også gått gjennom dei personopplysningar som sekretariatet handterar og laga oversikt over kva vi treng, og korleis dei skal handsamast.

Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte på Eid den 20. mai 2019. Her finn du presentasjonane som prosjektrådmann Åslaug Krogsæter nytta i si orientering. Presentasjonar. (PDF, 6 MB)

Det har vore fleire felles kontrollutvalsmøte i løpet av mars 2019:

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus den 5. mars. Her finn de presentasjonane som vart brukt i møtet:

Kontrollutvalet i dei 4 kommunesamanslåingane som SEKOM er involvert i har alle felles møte i november/desember 2018. I denne artikkelen er det lenke til møtebøker og presentasjonar frå møta.

Her finn de vedteken møteplan 2018 for kontrollutvala i dei 15 kommunane som SEKOM er sekretariat for.

Møteplan 2018 pr 9. november (PDF, 95 kB)