Sekom

Aktuelt

 • 29.07.2021

  Møteplan 2021

  Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021. Møteplan 2021 pr 9.9.2021 (PDF, 79 kB)
 • 19.03.2021

  Forvaltningsrevisjonar

  Kontrollutvala er komne godt i gang med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Her er oversikt over revisjonsprosjekta som Vestland Revisjon arbeider med pr mars 2021:
 • 14.09.2020

  Kontrollutvalsplanar

  2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre. Her finn du dei vedtekne planane.
 • 07.05.2020

  Videomøte i kontrollutvala

  Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.