Sekom

Aktuelt

 • 20.10.2021

  Møteplan 2021

  Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021. Møteplan pr 22.10. (PDF, 79 kB)
 • 20.10.2021

  Møteplan 2022

  SEKOM held på å setje opp framlegg til møteplan for kontrollutvala, styret og representantskapet. Pr 20. oktober 2021, ser det samla framlegget slik ut. Merk at ingen av utvala har gjort vedtak endå.
 • 13.10.2021

  Innsyn er ein rett for alle!

  Alle har rett til innsyn i offentlege dokument, journalar og register. Dersom eit dokument ikkje er offentleg, krev det heimel i lov.
 • 19.03.2021

  Forvaltningsrevisjonar

  Kontrollutvala er komne godt i gang med forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll. Her er oversikt over revisjonsprosjekta som Vestland Revisjon arbeider med pr mars 2021: