Sekom

Aktuelt

 • 17.12.2020

  Møteplan 2021

  Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021.Møteplan 2021 pr 171220 (PDF, 368 kB)
 • 14.09.2020

  Kontrollutvalsplanar

  2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre. Her finn du dei vedtekne planane.
 • 14.09.2020

  Møteplan 2020

  SEKOM lagar ein samla kalender over kontrollutvalsmøte og andre gjeremål i selskapet.
 • 11.08.2020

  Hausthalvåret 2020

  Denne veka (33) er begge tilsette på arbeid etter sommarferien.