Sekom

Aktuelt

 • 31.12.2021

  Kontrollutvalsboka - ny utgåve

  Rett før jul kom endeleg den nye utgåva av Kontrollutvalsboka frå Kommunal og moderniseringsepartementet. Boka ligg på departementet sine nettsider. De finn den her.
 • 26.11.2021

  Møteplan 2022

  Vi er inne i sesongen for nye møteplanar. Utvala handsamar desse i november og desember. Her finn de ferskaste oppdatering der noko er vedteke og nok er framlegg frå SEKOM.
 • 26.11.2021

  Kontrollutvalsplan - ny gjennomgang

  I løpet av vårhalvåret 2022 tar utvala ein gjennomgang av dei vedtekne kontrollutvalsplanane.
 • 20.10.2021

  Møteplan 2021

  Her er møteplan for kontrollutvala og selskapsorgana i 2021. Møteplan pr 22.10. (PDF, 79 kB)