Dei 4 kontrollutvala i kommunane som blir Sunnfjord kommune 1.1.20 møttest i Førde rådhus den 29.8.19.

Her finn de presentasjonar frå møtet:

 

 

I møte den 18. juni vedtok styret plan for informasjonstryggleik for SEKOM-sekretariat. Med bakgrunn i planen, har dagleg leiar utarbeidd personvernerklæring. Vi har også gått gjennom dei personopplysningar som sekretariatet handterar og laga oversikt over kva vi treng, og korleis dei skal handsamast.

Dei 15 kontrollutvala "våre" har vedteke sine møteplanar for 2019. Slik ser arbeidsåret 2019 ut når desse er sett opp i eit dokument.

 

Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte på Eid den 20. mai 2019. Her finn du presentasjonane som prosjektrådmann Åslaug Krogsæter nytta i si orientering. Presentasjonar. (PDF, 6 MB)

Det har vore fleire felles kontrollutvalsmøte i løpet av mars 2019:

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus den 5. mars. Her finn de presentasjonane som vart brukt i møtet:

Kontrollutvalet i dei 4 kommunesamanslåingane som SEKOM er involvert i har alle felles møte i november/desember 2018. I denne artikkelen er det lenke til møtebøker og presentasjonar frå møta.

Her finn de vedteken møteplan 2018 for kontrollutvala i dei 15 kommunane som SEKOM er sekretariat for.

Møteplan 2018 pr 9. november (PDF, 95 kB)

 

Det er snart berre eitt år til samanslåingsdatoen for dei nye kommunane Kinn, Stad, Sunnfjord og Volda. Kontrollutvala i dei noverande kommunane har kvart sitt fellesmøte før jul:

  • Stad (Selje og Eid): Møte i Eid 7. november
  • Sunnfjord (Førde, Gaular, Jølster, Naustdal): Møte i Førde 27. november
  • Volda (Hornindal og Volda): Møte i Volda 28. november
  • Kinn (Vågsøy og Flora): Møte i Vågsøy 11. desember

Torsdag 3. mai fekk kontrollutvala i Eid og Selje høve til å informere fellesnemnda for Stad kommune om utvalet si rolle.

Her finn de presentasjonane  (PDF, 334 kB) som Ole Reinhardt Bugjerde (leiar Eid) og Per Egil Hellebust (nestleiar Selje) brukte.