Sekom

Aktuelt

 • 14.09.2020

  Kontrollutvalsplanar

  2. oktober gjorde Gloppen kontrollutval vedtak om framlegg til kontrollutvalsplan. Dermed har alle utvala fullført planprosessane og sendt sak til kvart sitt kommunestyre.
 • 14.09.2020

  Møteplan 2020

  SEKOM lagar ein samla kalender over kontrollutvalsmøte og andre gjeremål i selskapet.
 • 11.08.2020

  Hausthalvåret 2020

  Denne veka (33) er begge tilsette på arbeid etter sommarferien.
 • 07.05.2020

  Videomøte i kontrollutvala

  Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.