Sekom

Aktuelt

 • 14.09.2020

  Kontrollutvalsplanar

  Vi er no i innspurten med kontrolltuvalsplanane for dei 9 kommunane. Pr 14.9.20, har kontrollutvala i Sunnfjord, Hyllestad og Bremanger gjort sine vedtak. Framlegga der er såleis sende til kommunestyret for handsaming. Dei andre utvala handsamar planframlegget dei komande vekene.
 • 14.09.2020

  Møteplan 2020

  SEKOM lagar ein samla kalender over kontrollutvalsmøte og andre gjeremål i selskapet.
 • 11.08.2020

  Hausthalvåret 2020

  Denne veka (33) er begge tilsette på arbeid etter sommarferien.
 • 07.05.2020

  Videomøte i kontrollutvala

  Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.