Sekom

Aktuelt

 • 01.04.2020

  Ny nettside!

  Frå og med 1. april 2020 er SEKOM sine nye nettsider i gang.
 • 20.02.2020

  Møteplan 2020

  SEKOM lagar ein samla kalender over kontrollutvalsmøte og andre gjeremål i selskapet.
 • 20.02.2020

  Kontrollutvalskonferanse på Skei 5.2.20

  Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.
 • 20.02.2020

  Oppstart av ny valperiode

  Solund var først ute med oppstartmøte etter kommunevalet tysdag 6. november. Fram til jul gikk det "slag i slag" med oppstartmøte og samstundes avslutningsarbeid i samanslåingskommunane.