Kontrollutvalskonferanse på Skei 5.2.20

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.

 

Det var kjekt at så mange som rundt 100 personar var med på samlinga. Terje Førde (Vestland revisjon og NKRF Sogn og Fjordane) gjorde ein god jobb med å leie konferansen!

Presentasjonar som vart brukt på samlinga finn du nedanfor. 

Bjørn Hollevik heldt eit interessant innlegg (utan lysark) om opplevingar og erfaringar frå ein kontrollutvalsleiar.