Det er snart berre eitt år til samanslåingsdatoen for dei nye kommunane Kinn, Stad, Sunnfjord og Volda. Kontrollutvala i dei noverande kommunane har kvart sitt fellesmøte før jul:

  • Stad (Selje og Eid): Møte i Eid 7. november
  • Sunnfjord (Førde, Gaular, Jølster, Naustdal): Møte i Førde 27. november
  • Volda (Hornindal og Volda): Møte i Volda 28. november
  • Kinn (Vågsøy og Flora): Møte i Vågsøy 11. desember

Torsdag 3. mai fekk kontrollutvala i Eid og Selje høve til å informere fellesnemnda for Stad kommune om utvalet si rolle.

Her finn de presentasjonane  (PDF, 334 kB) som Ole Reinhardt Bugjerde (leiar Eid) og Per Egil Hellebust (nestleiar Selje) brukte.

Representantar frå kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal fekk høve til å informere i fellesnemnda sitt møte 11. april 2018.

Her finn de presentasjonen som vi nytta i møtet. (PDF, 453 kB)

Tysdag 13. mars var det felles kontrollutvalsmøte for Vågsøy og Flora. Møtet vart halde i Samfunnshuset i Flora.

Måndag 12. mars var det felles kontrollutvalsmøte for Hornindal og Volda. Møtet var på kommunehuset Smia i Hornindal.

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus tysdag 6. mars 2018.

Kontrollutvala i Selje og Eid hadde fellesmøte på Stadlandet torsdag 15. februar.

Frå og med 2018, finn de sakliste og møtebok under "Møteplan" til venstre i menyvalet. Her ligg alle dei 15 kontrollutvala i tillegg til styre og arbeidsutval for selskapet.

 

Flora og Vågsøy vert til Kinn kommune frå 1.1.2020. Kontrollutvala i dei to kommunane hadde første felles møte tysdag 12. desember kl 13.00 i Vågsøy.

Møtebok

Innkalling

 

 

Den 5. og 6. oktober arrangerte vi årets Vestlandssamling i Loen. Deltakarane er kontrollutvalssekretariata på Vestlandet og i Trøndelag. Ansvaret for arrangementet går på omgang, og i år var det Sogn og Fjordane som arrangerte. SEKOM-sekretariat var såleis arrangør saman med Vest kontroll og kontrollsjefen i fylkeskommunen.