Tysdag 13. mars var det felles kontrollutvalsmøte for Vågsøy og Flora. Møtet vart halde i Samfunnshuset i Flora.

Måndag 12. mars var det felles kontrollutvalsmøte for Hornindal og Volda. Møtet var på kommunehuset Smia i Hornindal.

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus tysdag 6. mars 2018.

Kontrollutvala i Selje og Eid hadde fellesmøte på Stadlandet torsdag 15. februar.

Møteplan 2018 illustrasjon.JPG

Frå og med 2018, finn de sakliste og møtebok under "Møteplan" til venstre i menyvalet. Her ligg alle dei 15 kontrollutvala i tillegg til styre og arbeidsutval for selskapet.

Flora kontrollutval på hamna i Måløy 12.12.17.jpg

 

Flora og Vågsøy vert til Kinn kommune frå 1.1.2020. Kontrollutvala i dei to kommunane hadde første felles møte tysdag 12. desember kl 13.00 i Vågsøy.

Møtebok

Innkalling

 

 

Den 5. og 6. oktober arrangerte vi årets Vestlandssamling i Loen. Deltakarane er kontrollutvalssekretariata på Vestlandet og i Trøndelag. Ansvaret for arrangementet går på omgang, og i år var det Sogn og Fjordane som arrangerte. SEKOM-sekretariat var såleis arrangør saman med Vest kontroll og kontrollsjefen i fylkeskommunen.

Onsdag 20. september hadde styret i SEKOm-sekretariat sitt budsjettmøte i Førde rådhus. Styret handsama også statusrapportar for 2017 både om økonomi og oppfølging av noverande arbeidsplan.

 

Her finn du møtebok og innkalling.

Arbeidsplanen for 2018 finn du her (PDF, 480 kB)

Felles kontrollutvalsmøte Eid og Selje 6.9.17

Den 1. januar 2020, går Eid og Selje kommunar saman til ein ny kommune med namnet Stad kommune. Dei to kontrollutvala hadde sitt første fellesmøte på Eid onsdag 6. september.

 

Prosjektleiar Åslaug Krogsæter informerte om status for arbeidet med kommunesamanslåing av Eid og Selje til nye Stad kommune. Prosjektbeskriving for samanslåing av kommunane Eid-Selje frå 1.1.2020 finn du her

Felles møte 24.8.17 - Førde, Gaular, Jølster, Naustdal

 

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus torsdag 24. august 2017.

Prosjektkoordinator Øystein Høyvik informerte både om prosessen fram til no, og arbeidet vidare mot ny kommune til 1.1.2020.

Presentasjonen frå Øystein Høyvik finn de her. (PDF, 2 MB)

Referat frå møtet finn de her. (PDF, 228 kB)