Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus den 5. mars. Her finn de presentasjonane som vart brukt i møtet:

Kontrollutvalet i dei 4 kommunesamanslåingane som SEKOM er involvert i har alle felles møte i november/desember 2018. I denne artikkelen er det lenke til møtebøker og presentasjonar frå møta.

Her finn de vedteken møteplan 2018 for kontrollutvala i dei 15 kommunane som SEKOM er sekretariat for.

Møteplan 2018 pr 9. november (PDF, 95 kB)

 

Det er snart berre eitt år til samanslåingsdatoen for dei nye kommunane Kinn, Stad, Sunnfjord og Volda. Kontrollutvala i dei noverande kommunane har kvart sitt fellesmøte før jul:

  • Stad (Selje og Eid): Møte i Eid 7. november
  • Sunnfjord (Førde, Gaular, Jølster, Naustdal): Møte i Førde 27. november
  • Volda (Hornindal og Volda): Møte i Volda 28. november
  • Kinn (Vågsøy og Flora): Møte i Vågsøy 11. desember

Torsdag 3. mai fekk kontrollutvala i Eid og Selje høve til å informere fellesnemnda for Stad kommune om utvalet si rolle.

Her finn de presentasjonane  (PDF, 334 kB) som Ole Reinhardt Bugjerde (leiar Eid) og Per Egil Hellebust (nestleiar Selje) brukte.

Representantar frå kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal fekk høve til å informere i fellesnemnda sitt møte 11. april 2018.

Her finn de presentasjonen som vi nytta i møtet. (PDF, 453 kB)

Tysdag 13. mars var det felles kontrollutvalsmøte for Vågsøy og Flora. Møtet vart halde i Samfunnshuset i Flora.

Måndag 12. mars var det felles kontrollutvalsmøte for Hornindal og Volda. Møtet var på kommunehuset Smia i Hornindal.

Kontrollutvala i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal hadde fellesmøte i Førde rådhus tysdag 6. mars 2018.

Kontrollutvala i Selje og Eid hadde fellesmøte på Stadlandet torsdag 15. februar.