Sekom

Aktuelt

 • 11.08.2020

  Møteplan 2020

  SEKOM lagar ein samla kalender over kontrollutvalsmøte og andre gjeremål i selskapet.
 • 07.05.2020

  Videomøte i kontrollutvala

  Frå påske til i dag, har dei fleste av kontrollutvala våre hatt minst eitt videomøte.
 • 01.04.2020

  Ny nettside!

  Frå og med 1. april 2020 er SEKOM sine nye nettsider i gang.
 • 20.02.2020

  Kontrollutvalskonferanse på Skei 5.2.20

  Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) arrangerte fellessamling for kontrollutval på Skei 5. februar 2020. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon var lokale arrangørar.