Styre

Styret er valt av representantskapet for å drifte SEKOM sekretariat i samsvar med samarbeidsavtala og andre føringar.

Styre valt i representantskapssak 04/20 den 19. februar 2020:

Styre
Verv Namn E-post
Leiar Per Rune Vereide prv@sp.no
Nestleiar Inger Jorun Årseth ingerjorunarseth@gmail.com
Styremedlem Randi Gåsdal randi.gasdal@politikar.hyllestad.no
Styremedlem Frank Midtbø frank.midtbo@sfe.no
Styremedlem Merete Haugsdal meretehaugsdal@hotmail.com
1. vara Ørjar Eiken oerjar@online.no
2. vara Ole Erik Thingnes ole.erik.thingnes@incgruppen.no
3. vara Ingunn Sognnes ingunn.sognnes@politikar.hyllestad.no
4. vara Anders Rinde anders.rinde@gmail.com
5. vara Arild Horsevik arild.horsevik@bkk.no