Oppstart av valperioden

November og byrjinga av desember er tid for oppstartmøte i dei 10 kontrollutvala.

Vi satsar på at det første møtet i perioden ikkje har “vanlege” saker, men vert eit reindyrka oppstartmøte. Vi har sett opp ei skisse for nokre tema i tillegg til ei bli kjent-runde i starten av møtet.

Godkjenning av innkalling og sakliste 
Referatsaker 
Opplæring og informasjon ved SEKOM20 minutt
Organisering og internkontroll ved kommunedirektør15 minutt
Forventningsavklaring med ordførar og kommunedirektør20 minutt
Vestland Revisjon - presentasjon / informasjon15 minutt
Møteplan 
Kontrollutvalsdagane 23. og 24 januar - informasjon og påmelding 
Oppfølgingsliste 
Godkjenning av møtebok