Ny nettside!

Frå og med 1. april 2020 er SEKOM sine nye nettsider i gang.

Vi har som mål å legge minst like godt til rette for offentleg innsyn som hjå eigarkommunane. www.sekom.no er difor oppgradert til same oppsett som kommunane. På nettsida finn de mellom anna:

  • Kontrollutvala sine møte
  • Selskapsorgana sine møte
  • Postjournal for både kontrollutvala og selskapet
  • Sentrale selskapsdokument
  • Lenker til andre nyttige sider