Kontrollutvalsboka - ny utgåve

Rett før jul kom endeleg den nye utgåva av Kontrollutvalsboka frå Kommunal og moderniseringsepartementet. Boka ligg på departementet sine nettsider. De finn kontrollutvalsboka her.