Sekom

Planar 2020 - 2023

Planar 2020 - 2023

Her er lenke til arkivsak med samling av kontrollutvalsplanane som vart vedtekne hausten 2020.

 

Nedanfor er planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2016 - 2019.