Sekom

Planar 2016 - 2019

Planar 2016 - 2019

Nedanfor er planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 2016 - 2019. Planane gjeld fram til ny plan vert vedteken i det einskilde kommunestyret.