Vestlandssamlinga 2017

Den 5. og 6. oktober arrangerte vi årets Vestlandssamling i Loen. Deltakarane er kontrollutvalssekretariata på Vestlandet og i Trøndelag. Ansvaret for arrangementet går på omgang, og i år var det Sogn og Fjordane som arrangerte. SEKOM-sekretariat var såleis arrangør saman med Vest kontroll og kontrollsjefen i fylkeskommunen.

Tema på samlinga:

 • Kontrollutvalet sitt ansvar for tilsyn av barnevern                              
 • Rollefordeling revisor/sekretariat                                  
 • Erfaringar i arbeidet med kommune/regionreforma                
 • Varsling:                                                            
  • Kontrollutvalet si rolle ved varsling
  • Varsling/tips til kontrollutvalet – kva gjer vi?
 • Uttale til årsrekneskapen                                    
  • Kva kontrollerer vi?
  • Kva skriv vi i uttalen?
 • To saker frå Ålesund
  • The North West Ålesund
  • Bingsa-saken
 • Arkiv og offentlegheit – FR frå Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Handsaming av investeringsprosjekt
 • Open post