Sekom

Personvern

Personvern

SEKOM sekretariat er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Gjennom Forum for kontroll og tilsyn (FKT), har vi avtale om felles personvernombod med andre kontrollutvalssekretariat.

Informasjon

Personvernerklæring (PDF, 815 kB)

Plan for informasjonstryggleik (PDF, 586 kB)

Rutine for handtering av personalopplysningar (PDF, 731 kB)

Oversikt over personopplysningar (PDF, 484 kB)

Personvernombod

Advokat Kjetil Kvammen. 
E-post: advokat@kvammen.no
Telefonnummer: 916 81 770
Organisasjonsnummer: 971 209 577