Styremøte med budsjett og arbeidsplan

Onsdag 20. september hadde styret i SEKOm-sekretariat sitt budsjettmøte i Førde rådhus. Styret handsama også statusrapportar for 2017 både om økonomi og oppfølging av noverande arbeidsplan.

 

Her finn du møtebok og innkalling.

Arbeidsplanen for 2018 finn du her (PDF, 480 kB)

Du finn også meir informasjon både om styret, arbeidsutvalet og dei 15 kontrollutvala under menyen møteplan på nettsida. Der finn du også lenker vidare til postjournal og søk etter saker og dokument.