Styremøte 17. mars 2017

Styret for SEKOM-sekretariat hadde møte fredag 17. mars på Førde rådhus.

Her finn du møtebok og innkalling med sakliste til møtet.