Informasjonstryggleik

Den 18. juni 2019, vedtok styret plan for informasjonstryggleik for SEKOM-sekretariat. Den viktigaste funksjonen i planen er å fordele ansvar for oppfølging av informasjon og personvern.

 

Gjennom Forum for kontroll og tilsyn (FKT), har SEKOM gjort avtale med advoktat Kjetil Kvammen som personvernobod. E-post: advokat@kvammen.no

 

Vi har oppretta eit fast menypunkt på nettsida med tittelen "Personvern". Her ligg personvernerklæringa og lenke til andre dokument om informasjonstryggleik.

Aktuelle dokument:

Plan for informasjonstryggleik, vedteken av styret 18.6.19 (PDF, 586 kB)

Personvernerklæring (PDF, 815 kB)

Rutine for handtering av personopplysningar (PDF, 731 kB)

Oversikt over personopplysningar (PDF, 484 kB)