Personvernerklæring

Personvernerklæringa handlar om korleis vi i vårt kontrollutvalssekretariat  tek imot og brukar informasjon om dykk som kan identifiserast i våre arkiv og datalager. Erklæringa inneheld informasjon som du har krav på når det blir samla inn eller vi mottek opplysningar gjennom vår kontakt med kommunar, andre offentlege organ og private. Den gjev også generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar.