Opplæring for nye kontrollutval

 

Presentasjonar i oppstartmøta

SEKOM-sekretariat og KRYSS Revisjon har laga kvar sine presentasjonar som blir brukte som bakgrunn for informasjon til utvalet.

Presentasjon frå SEKOM-sekretariat (PDF, 200 kB)

Presentasjon frå KRYSS Revisjon (PDF, 1017 kB)

Orientering om Kommunerevisjonen i Nordfjord (PDF, 817 kB)

 

Klikk for stort bilete

 

Felles opplæring 25.1.16

Den 25. januar 2016 blir det felles opplæring for alle kontrollutvala i Sogn og Fjordane. Vi i sekretariatet håpar alle medlemane har høve til å delta på samlinga. Det er også veldig bra om varamedlemar kan møte!

Her finn de invitasjonen til samlinga. (PDF, 203 kB)

Sogn og Fjordane Kommunerevisorforening er arrangør av samlinga.