Jølster kommune

Jølster kommune

6843 SKEI I JØLSTER

Telefon 57 72 61 00

postmottak@jolster.kommune.no

Heimeside Jølster kommune

Skjema reiserekning (PDF, 10 kB)

Godtgjersle folkevalde

 

Ordførar Oddmund Klakegg SP, oddmund.klakegg@jolster.kommune.no

Rådmann Børge Tvedt, borge.tvedt@jolster.kommune.no