Gloppen kommune

Gloppen kommune

Grandavegen 9

6823 SANDANE

Telefon 57 88 38 00

E-post: post@gloppen.kommune.no

Heimeside Gloppen kommune

 

Ordførar Leidulf Gloppestad SP, mobil 977 86 989.  E-post: leidulf. gloppestad@gloppen.kommune.no

Rådmann Jan Kåre Fure, tlf 476 21 981.  E-post:  jan.kare.fure@gloppen.kommune.no

 

Skjema for reiserekning og tapt arbeidsforteneste

Godtgjersle folkevalde