Fjaler kommune

Fjaler kommune

Postboks 54

6961 DALE I SUNNFJORD

Telefon 57 73 80 00

postmottak.fjaler@fjaler.kommune.no

Heimeside Fjaler kommune

Reisereknings- og møtegodtgjersleskjema

Godtgjersle folkevalde

Ordførar Arve Helle AP, arve.helle@fjaler.kommune.no

Rådmann Ola Hovland, ola.hovland@fjaler.kommune.no