Bremanger kommune

Bremanger kommune

Postboks 104

6721 SVELGEN

post@bremanger.kommune.no

Telefon 57 79 63 00

Heimeside: Bremanger kommune

Skjema reiserekning

Skjema tapt arbeidsforteneste

Godtgjersle folkevalde

 

Ordførar Audun Åge Røys (H), audun.age.roys@bremanger.kommune.no

Rådmann Tom Joensen, tom.joensen@bremanger.kommune.no