Ny publisering av møtedokument

Frå og med 2018, finn de sakliste og møtebok under "Møteplan" til venstre i menyvalet. Her ligg alle dei 15 kontrollutvala i tillegg til styre og arbeidsutval for selskapet.

Når du har klikka deg inn på det aktuelle møtet, kan du anten opne dokumenta kvar for seg eller opne heile saklista med vedlegg som eit pdf-dokument under "Sakskart" (sjå illustrasjon).

Menyen "Kontrollutvala" vert liggande som arkiv for tidlegare møte. 

   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no