Møteplan 2020

Samla møteplanen for 2020 er ferdig, då alle våre kontrollutval har handsama sin møteplan.

 

Pr 6. februar har ikkje representantskap og styre hatt møte. Datoane her er difor dagleg leiar sine framlegg.