Møteplan 2020

Møteplanen for 2020 byrjar å ta form. Her er førebels oversikt med nokre tidspunkt som er vedtekne og resten som er sekretariatet sitt framlegg.