Kontrollutvalskonferanse 5. februar

Onsdag 5. februar er det kontrollutvalskonferanse på Skei. Froum for kontroll og tilsyn (FKT) og Norges kommunerevisorforbund (NKRF) samarbeider om arrangementet. SEKOM sekretariat og Vestland Revisjon er lokale arrangørar.

Program

09:00 – 09:30      Registrering, noko å bite i, kaffi/te
09:30 – 09:45      Opning, informasjon om kontroll og tilsyn
09:45 – 10:45      Oppgåver, ansvar og rolledeling
10:45 – 11:00      Pause
11:00 – 11:30      Opplevingar og erfaringar frå ein kontrollutvalsleiar
11:30 – 12:00      Kontrollutvalet sett frå ein rådmann sin ståstad
12:00 – 13:00      Lunsj
13:00 – 13:30      Risiko- og vesentlegheitsvurderingar, og overordna analyse
13:30 – 14:00       Forvaltningsrevisjon
14:00 – 14:15       Pause
14:15 – 14:45       Kontrollutvalet sitt planarbeid
14:45 – 15:15       Kontrollutvalet og rekneskapsrevisjon
15:15 – 15: 30      Oppsummering / avslutning

 

Vi inviterer til ny samling vinteren 2021