Kontrollutvalet Gloppen kommune

På denne sida finn du innkallingar til og protokollar frå møte i kontrollutvalet, samt kontaktinformasjon til medlem og varamedlem i kontrollutvalet i Gloppen kommune.

Sist endra 05.10.2015
   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no