Kontrollutvalet Førde kommune

På denne sida finn du innkallingar til og protokollar frå møte i kontrollutvalet, samt kontaktinformasjon til medlem og varamedlem i kontrollutvalet i Førde kommune.

Førde kontrollutval 2015 - 2019. Frå venstre: Terje Engvik (nestleiar), Britt Dalsbotten, Bjarte Urnes, Siw Landro og Kari Daltveit (leiar). 

Bilete tatt på møte den 23. oktober 2015. - Klikk for stort bileteFørde kontrollutval 2015 - 2019. Frå venstre: Terje Engvik (nestleiar), Britt Dalsbotten, Bjarte Urnes, Siw Landro og Kari Daltveit (leiar) Bilete tatt på 1. møte 23. oktober 2015.

Sist endra 11.11.2015
   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no