Kontrollutvalet Fjaler kommune (arkiv)

 

 

NB! Frå og med 1.1.2018, vert saklister og møtebøker berre oppdatert under menyen "Møteplan". Denne sida vert liggande som eit tilgjengeleg arkiv. 

 

På denne sida finn du innkallingar til og protokollar frå møte i kontrollutvalet, samt kontaktinformasjon til medlem og varamedlem i kontrollutvalet i Fjaler kommune.
 

Sist endra 10.01.2018
   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no