Kontrollutvalet Bremanger kommune

Kontrollutvalet i Bremanger har fast ordning med at 1. varamedlem møter i kvart møte.


 

På denne sida finn du innkallingar til og protokollar frå møte i kontrollutvalet, samt kontaktinformasjon til medlem og varamedlem i kontrollutvalet i Bremanger kommune.

Sist endra 02.12.2016
   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no