Informasjonstryggleik

I møte den 18. juni vedtok styret plan for informasjonstryggleik for SEKOM-sekretariat. Med bakgrunn i planen, har dagleg leiar utarbeidd personvernerklæring. Vi har også gått gjennom dei personopplysningar som sekretariatet handterar og laga oversikt over kva vi treng, og korleis dei skal handsamast.

Generelt, er det lite personopplysningar som SEKOM-sekretariat treng for å utføre vår funksjon. Reglane for vurdering og handsaming av opplysningane er naturleg nok uavhengig av omfang.

 

Gjennom Forum for kontroll og tilsyn (FKT), har SEKOM gjort avtale med advokat Kjetil Kvammen som personvernombod. E-post for kontakt: advokat@kvammen.no

 

Vi har laga eit fast menypunkt med "Personvern" i hovudmenyen til venstre på nettsida vår. Lenke til den artikkelen er her.