Reglement for kontrollutvala

Nedanfor finn du reglement for kontrollutval vedteke av kommunestyra. For nokre kommunar, er det også vedteke eit reglement for eventuelle høyringar i regi av kontrollutvalet.

 

Hovudreglementet for kontrollutvalet er i første kolonne nedanfor, medan eventuelt reglement for høyring er i kolonne 2.

Kontrollutvalet Høyring i utvalet
 
Askvoll - vedteke 24.6.2015, KOM-036/15 (PDF, 74 kB) Askvoll - reglement for høyring vedteke 24.6.2015 KOM 036/15 (PDF, 65 kB) 
Bremanger - vedteke 14.12.11 (PDF, 67 kB)  

Eid - vedteke 26.3.15 i k-sak 25/15 (PDF, 74 kB)

Eid - reglement for høyring vedteke 26.3.15 i k-sak 25/15 (PDF, 64 kB)
Fjaler - vedteke 26.1.2015, KOM-008/15 (PDF, 74 kB) Fjaler - reglement for høyring vedteke 26.1.2015 KOM-008/15 (PDF, 85 kB)
Flora (del av møte- og delegeringsreglement) - vedteke 12.6.12 (PDF, 61 kB)  
Førde - vedteke 29.9.2011, BY-044/11 (PDF, 79 kB) Førde - reglement for høyring vedteke 24.9.2015 BY-038/15 (PDF, 65 kB)
Gaular - vedteke 5.3.15 i k-sak 12/15 (PDF, 75 kB) Gaular - reglement for høyring vedteke i k-sak 12/15 den 5.3.15 (PDF, 64 kB)
Gloppen - vedteke 17.12.2012, sak 098/12 (PDF, 124 kB) Gloppen - reglement for høyringar, vedteke 14.12.2015 sak 077/15 (PDF, 86 kB)
Gulen - vedteke 30.4.2015, KOM-23/15 (PDF, 137 kB)  
Hornindal - vedteke 30.4.15 K-sak 21/15 (PDF, 74 kB)  
Hyllestad - vedteke 19.2.15 i k-sak 009/05 (PDF, 77 kB) Hyllestad - reglement for høyring vedteke 19.2.15 i k-sak 010/05  (PDF, 64 kB)
Jølster - vedteke 16.6.2015, KST-047/15 (PDF, 75 kB) Jølster - reglement for høyring vedteke 16.6.2015, KST-047/15 (PDF, 64 kB)
Naustdal - vedteke i k-sak 20/15 den 26.3.15 (PDF, 76 kB) Naustdal - reglement for høyring vedteke i k-sak 20/15 den 26.3.15 (PDF, 79 kB)
Solund - vedteke 14.12.2006 K-sak 076/06 (PDF, 18 kB)  
Stryn - vedteke 21.5.2015, KS-040/15 (PDF, 74 kB) Stryn - reglement for høyring vedteke 21.5.2015, KS-042/15 (PDF, 64 kB)