Har det vore vits i, ....eller berre ein vits?

Klikk for stort bilete Klikk for stort bilete

Det var veldig kjekt nær 150 deltakarar på samling for kontrollutval i Sogn og Fjordane måndag 25. januar!

Jan Olav Fretland bidrog med føredrag om "Har det vore vits i,  ...eller berre ein vits?". Han har erfaring både som tidlegare kontrollutvalsleiar og fylkestingsrepresentant og bidrog til å sette kontrollutvalet inn i den kommunale "kvardagen" på ein spennande og god måte. Vi har fått presentasjonane som han brukte, og dei er med i eit oppdatert hefte.

 

Elles var det innlegg ved: Ingvar Linde, Terje Førde og Charles Litsheim (revisjonsselskapa) og Einar Ulla og Arnar Helgheim (sekretariata).

 

Vi takkar Sogn og Fjordane kommunerevisorforening ved Ingvar Linde, Torill Monsen og Terje Førde som arrangerte samlinga!

 

-Håpar "Skeisamlinga" og oppstartmøta før jul har vore ein god start på kontrollutvalsarbeidet!

 

Her er pdf-hefte med presentasjonane frå samlinga. (PDF, 6 MB)