Fellesmøte Stad kommune 20.5.19

Kontrollutvala i Eid og Selje hadde fellesmøte på Eid den 20. mai 2019. Her finn du presentasjonane som prosjektrådmann Åslaug Krogsæter nytta i si orientering. Presentasjonar. (PDF, 6 MB)