Fellesmøte Kinn kommune

 

Flora og Vågsøy vert til Kinn kommune frå 1.1.2020. Kontrollutvala i dei to kommunane hadde første felles møte tysdag 12. desember kl 13.00 i Vågsøy.

Møtebok

Innkalling

 

 

Tema i møtet:

 • Innleiing ved sekretariata
  • Val av møteleiar
  • Presentasjon av møtedeltakarane
 • Informasjon om status
  • Ved rådmann i Vågsøy Knut Ove Leite
 • Kontrollutvalet si rolle ved samanslåing
 • Forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar
 • Vidare framdrift for kontrollutvala sin del

 

   

SEKOM-sekretariat
Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : post@sekom.no