Felles kontrollutvalsmøte hausten 2018

Kontrollutvalet i dei 4 kommunesamanslåingane som SEKOM er involvert i har alle felles møte i november/desember 2018. I denne artikkelen er det lenke til møtebøker og presentasjonar frå møta.

Stad kommune 7.11.18 - møtebok (PDF, 86 kB)

 

Sunnfjord kommune 27.11.18 - møtebok (PDF, 91 kB)

presentasjon frå prosjektrådmann Ole John Østenstad (PDF, 2 MB)

 

Nye Volda kommune 28.11.18 - møtebok (PDF, 87 kB)

presentasjon frå prosjektrådmann Rune Sjurgard (PDF, 665 kB)

 

Kinn kommune 11.12.18 - møtebok (PDF, 77 kB)