Endringar i kommunestrukturen

Det er vedteke fleire endringar i kommuneinndelinga som påverkar SEKOM sine eigarkommunar:

Volda og Hornindal vert nye Volda kommune

Eid og Selje vert Stad kommune

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster vert ny kommune der namnet ikkje er klart

Flora og Vågsøy vert Kinn kommune

 

Dei 4 kommunane i indre Sunnfjord er alle eigarar i SEKOM-sekretariat. For dei 3 andre endringane, er det ein kommune i SEKOM og ein i Vest kontroll. Dei to sekretariata samarbeider difor om oppfølging av samanslåingsprosessen. Mellom anna ved å arrangere felles kontrollutvalsmøter.