Kontaktinformasjon kontrollutvalet Solund 2015 - 2019

Leiar:

Otto Einen

Postboks 84, 6921 Hardbakke, mobil 995 89 569. E-post: logoeinen@hotmail.com

Nestleiar:

Idar Vaulen

6924 Hardbakke, mobil 412 91 154, 977 71 938. E-post: idar.vaulen@online.no

Medlem:

Vegard Steinsøy

6924 Hardbakke, mobil 918 19 577. E-post: stvegard@gmail.com

Varamedlemer:

1.  Frank Ødejord

Trovåg, 6928 Kolgrov, mobil 950 87 065, tlf 57 78 66 81. E-post: frank.oedejord@enivest.net

2. David Færøy Gåsvær

Gåsvær, 6924 Hardbakke, mobil 970 87 274. E-post: davidgasv@gmail.com

3. Anne Grethe Furrevik

Furrevik, 6926 Krakhella, mobil 916 96 089, tlf 57 78 69 35. E-post: afurr@enivest.net