Kontaktinformasjon kontrollutvalet Naustdal 2015 - 2019

Møtebok frå Naustdal kommunestyre sitt val av kontrollutval. Sak 65/15. (PDF, 181 kB) Ein av medlemane i det opphavelege valet, var ikkje valbar til kontrollutvalet. Det vart difor gjort suppleringsval isak 74/15. (PDF, 186 kB)

Ole Erik Thingnes, leiar

Vevring, 6817 Naustdal. Mobil: 970 85 962. E-post: olethin@online.no eller ole.erik.thingnes@politikar.naustdal.no

 

Johnny Gustavsen, nestleiar

Indrekvam, 6817 Naustdal. Mobil: 992 84 352. E-post: jig@lottstift.no

 

Jan Petter Sæbø

Klettalia 9, 6817 Naustdal. Mobil: 484 03 887. E-post: jan.petter.sabo@arbeidstilsynet.no

 

Ivar Horstad

Horstad, 6817 Naustdal. Mobil: 915 23 897. E-post: ivar.horstad@enivest.net

 

Ranveig Indrekvam

Rabbane 11, 6817 Naustdal. Mobil: 907 26 019. E-post: ranveig.indrekvam@enivest.net

 

Varamedlemar (felles)

1. Elin Schei Stuhaug

Kalland, 6817 Naustdal. Mobil: 481 09 810. E-post: Elin.Stuhaug@gmail.com

 

2. Ole Morten Aase Øvrebø

6817 Naustdal. Mobil: 959 64 090. E-post: olemorten325@gmail.com

 

3. Aud M Støfring

Mallasvik, 6817 Naustdal. Mobil: 952 46 274. E-post: aud.stofring@enivest.net