Kontrollutvalet Jølster kommune

På denne sida finn du innkallingar til og protokollar frå møte i kontrollutvalet, samt kontaktinformasjon til medlem og varamedlem i kontrollutvalet i Jølster kommune.

Sist endra 21.10.2015