Kontaktinformasjon kontrollutvalet Hyllestad 2015 - 2019

Møtebok frå Hyllestad kommunestyre sitt val av kontrollutval. K-sak 51/15 (PDF, 393 kB)

 

Leiar

Svein Arild Dale, AP

6953 Leirvik i Sogn, svein.arild.dale@enivest.net mobil: 418 08 189

Nestleiar

Knut O Skår

Tveitvegen 11, 6953 Leirvik i Sogn, knut.skar@enivest.net mobil: 413 28 180

(Erstatta Jørgen Solvang som fekk fritak i k-sak 5 den 8.3.18)

Medlem

Gunn Tonning Albertsen, SP

6958 Sørbøvåg, albertsen.gunn@enivest.net  mobil: 47 85 38 14

 

Varamedlemar (felles)

1. Jeanette Herstad, SP

6953 Leirvik i Sogn, jherstad16@gmail.com mobil: 977 46 567

2. Steinar Urnes, KrF

6953 Leirvik i Sogn, steinar.urnes@enivest.net mobil: 473 474 43