Kontaktinformasjon kontrollutvalet Hornindal 2015 - 2019

Møtebok frå Horningdal kommunestyre sitt val av kontrollutval. K-sak 60/15. (PDF, 388 kB)

Leiar:

Rasmus Kirkhorn, SP

Postboks 48,6761 Hornindal. rasmus.k.kirkhorn@online.no Mobil: 922 40 076

Nestleiar:

Siv Kristensen, V

Slettebakken 9, 6763 Hornindal, sivmadeleine@hotmail.com, mob 971 94 503.

Rasmus Otterdal, H

Otterdal, 6763 Hornindal, rasmus.otterdal@enivest.net  Tlf: 57 87 95 13

Varamedlemer:

1. Anne Britt Øen Nygård, SP

Nygård, 6763 Hornindal, abn-64@hotmail.com Mobil: 909 63 054

2. Inger Marie Svingeset, AP

norbygd@online.no Mobil: 918 86 113

3. Idar Nygård, V

Gausemel, 6763 Hornindal, idarnyg@online.no Mobil: 415 50 288

4. Knut Martin Sollid, H

Toppen 6, 6763 Hornindal, kasollid@online.no Mobil: 900 37 505

5. Ola Are Ytrehorn, SP

Postboks 49, 6761 Hornindal, olaare@online.no, 934 01 691, tlf 57 87 95 35.