Kontaktinformasjon kontrollutvalet Gulen kommune 2015 - 2019

Gulen kommunestyre valde nytt kontrollutval for perioden 2015-2019 i møte 22.10.2015 i sak KOM-084/15 (PDF, 54 kB).   Val av ny leiar i sak KOM-046/17 (PDF, 78 kB) i møte 22.6.2017. Suppleringsval - varamedlem KOM-057/18 i møte 6.9.2018

Leiar: Daniel Olai Kvernøy

Øvre Støylen 26, 5966 Eivindvik, mobil 911 20 932. E-post: daniel.kvernoy@gmail.com

Nestleiar: Marit Austgulen Wick

Austgulvegen 977, 5960 Dalsøyra, mobil 952 72 839. E-post: marit@mawick.no

Medlem:Jarle Nordgulen 

Tveitevegen 42, 5966 Eivindvik, mobil 917 26 221, tlf 57 78 58 48. E-post: nordgulenjarle@gmail.com

 

Varamedlemmar:

1. Arve Harald Mjømen,

Mjømna 257, 5978 Mjømna, mobil 905 48 175, tlf 57 78 21 66 E-post: arve@mjomen.com

2. Erene Wilberg

Mjømna 190, 5978 Mjømna, mobil 911 73 136. E-post: erene.o.wilberg@gmail.com

3. Bjørn Kåre Hjartholm

Ånnelandssjøen 18, 5977 Ånneland, mob 926 53 962. E-post: bjorn.kare.hjartholm@enivest.net

4. Arve Jørgen Osland

Sandevegen 511, 5977 Ånneland, mobil 994 62 996, tlf 57 78 29 18. E-post: aosland@hotmail.com