Kontaktinformasjon kontrollutvalet Gloppen 2015 - 2019

Gloppen kommunestyre valde nytt kontrollutval for perioden 2015-2019 i møte 2.10.2015 sak 057/15 (PDF, 38 kB)

Leiar:

Frode Fagerli Krf

Mardal, 6823 Sandane, mobil: 970 91 977, telefon: 57 86 57 47, e-post: frode@sauen.no

 

Nestleiar:

Bjarne Bø SP     

6827 Breim, mobil: 414 12 507, telefon: 57 86 82 93, e-post: bjarne.bo@enivest.net

 

Medlemer:

Ingrid Aske Krf

Porsvegen 12, 6823 Sandane, mobil: 944 86 055, e-post: ingrid.aske@enivest.net

Jenny Sorterup Hysing SV

Nordåsen 40, 6823 Sandane, mobil: 991 58 837, telefon: 57 86 58 38, e-post: jenny.sorterup.hysing@statped.no

Charlotte Rønne Holtan SD

Søreide, 6823 Sandane, mobil: 411 74 866, e-post: chholtan88@hotmail.com  .

 

Varamedlemer:1.

1. Bjarte Heggheim (uavhengig)
    6826 Byrkjelo, mobil: 997 14 474, e-post: bjarte@heggheim.net 

2. Laila Frøystad Falck Ap

    Søreide, 6823 Sandane,mobil: 416 71 504, e-post: laila.froystad.falck@tine.no  

3. Kjell Paulen H 

    Hole, 6826 Byrkjelo, mobil: 415 94 451, e-post: kjell.paulen@enivest.net

4. Lillian Støyva Sp 

    Sandal, 6826 Byrkjelo, mobil: 415 97 937(sende pr post).

5. Martin Eikeset Koren Mdg 

    Tystad, 6823 Sandane, mobil: 916 35 084, e-post: martinknes@gmail.com

6. Einar Ove Kårstad Sp 

    Arnestadbakkane, 6823 Sandane, mobil: 906 21 850, e-post: einar@kaarstad.net

7. Rune Aasen SV 

    Lyngvegen 7, 6823 Sandane, mobil: 997 03 846, e-post: run-een@hotmail.com