Kontrollutvalet Gloppen kommune

På denne sida finn du innkallingar til og protokollar frå møte i kontrollutvalet, samt kontaktinformasjon til medlem og varamedlem i kontrollutvalet i Gloppen kommune.

Sist endra 05.10.2015