Kontaktinformasjon kontrollutvalet Gaular 2015 - 2019

Klikk for stort bilete

Møtebok frå Gaular kommunestyre sitt val av kontrollutval. Sak 43/15. (PDF, 200 kB)

Leiar:

Aud Lunde, SP

6973 Sande i Sunnfjord, aud.lunde@gmail.com , mob 915 93 026, tlf 57 71 87 50.

Nestleiar:

Jarl Tyssekvam, H

Vadheimsv. 2, 6973 Sande i S, spar.sunnfjord@ngbutikk.net , mob 480 01 335, tlf 57 71 61 02.

 

Medlem:

Lars Egil Viken, SP

6978 Viksdalen, legvi@online.no , mob 913 88 658, tlf 57 71 98 10.

Dag Kjetil Storøy, AP

6978 Viksdalen, dag.storoy@enoro.com mob 450 39 397

Margunn Dyrdal, KrF

6973 Sande i Sunnfjord, mhdyrdal@frisurf.no mob 918 65 025

 

Varamedlem (felles):

1. Randi Marie Rambjørg, SV

6978 Viksdalen, randimvr@online.no mob 992 289 72

2. Per Lien, H

6973 Sande i Sunnfjord, per.lien@gmail.com mob 482 33 744

3. Helge Kåre Øren, SP

6973 Sande i Sunnfjord, mob 907 24 713

4. Per Magne Bell, SV

6978 Viksdalen, tlf 57 71 97 70 mob 476 13 505, pmbell@frisurf.no

5. Margit Gravdal Hetle, KrF

6978 Viksdalen, margit.hetle@hotmail.com mob 450 14 953