Kontaktinformasjon kontrollutvalet Førde 2015 - 2019

Førde bystyre valde nytt kontrollutval for perioden 2015-2019 i møte 1.10.2015 sak BY-051/15 (PDF, 61 kB)

Leiar:Førde kontrollutval 2015 - 2019. Frå venstre: Terje Engvik (nestleiar), Britt Dalsbotten, Bjarte Urnes, Siw Landro og Kari Daltveit (leiar). 

Bilete tatt på møte den 23. oktober 2015. - Klikk for stort bileteFørde kontrollutval 2015 - 2019. Frå venstre: Terje Engvik (nestleiar), Britt Dalsbotten, Bjarte Urnes, Siw Landro og Kari Daltveit (leiar) Bilete tatt på 1. møte 23. oktober 2015.

Kari Daltveit AP

Innlega 1c, 6812 Førde, kari.daltveit@fagforbundet.no mob 952 67 679.

Nestleiar:

Terje Engvik SP

Lindborg 6, 6810 Førde, terje.engvik@enivest.net mob 975 17 111, tlf 57 72 32 86.

Medlemer:

Bjarte Urnes KrF

Bakketunet 21, 6812 Førde, bjaru@online.no mob 992 84 353, tlf 57 82 01 80.

Liv Jorunn Sellevold SV

Kåsen 6 d, 6812 Førde, livjorunn@hotmail.com mob 415 55 608

Siw Landro H (permisjon i tida 1.8.2016-1.8.2018)

Skjærabøen 8a, 6800 Førde, siw.beathe.landro@politikar.forde.no mob 952 43 628, tlf 57 83 22 75.

Svein Ove Vingsnes H (fast medlem i tida 1.8.2016-1.8.2018)

Grovefossen 16, 6810 Førde, vingsnes@me.com mob 415 43 464. 

 

Personlege varamedlemer:

Kjell Engesæter AP

Bøgardsvegen 7, 6814 Førde, k-a-eng@online.no  mob 908 92 640.

Frode Gjerde SP

Lindøen 2, 6809 Førde, frode.gjerde@enoro.com mob 957 83 599.

Liv Skaaheim KrF

Øvre Presteholten 5, 6810 Førde, skaaheim@enivest.net mob 480 20 383.

Hanne Schnitler MDG

Røsslyntunet 15, 6812 Førde, hanne.schnitler@enivest.net  mob 909 48 036.

Arne Ivar Øvrebø H (varamedlem 8.6.2017-1.8.2018)

Klopstad, 6815 Førde, arne.ivar.ovrebo@gmail.com mob 905 15 836.