Møteinnkallingar Flora (arkiv)

NB! Frå og med 1.1.2018, vert saklister og møtebøker berre oppdatert under menyen "Møteplan". Denne sida vert liggande som eit tilgjengeleg arkiv. 

Møteinnkalling 14.12.2017 (PDF, 3 MB)

Møteinnkalling 12.12.2017 (PDF, 56 kB)(Fellesmøte med Vågsøy kontrollutval)

Møteinnkalling 17.11.2017 (PDF, 7 MB)

Møteinnkalling 28.9.2017 (PDF, 18 MB)

Møteinnkalling 31.08.2017 (PDF, 33 MB)

Ekstra telefonmøte 22.08.2017 (PDF, 395 kB) (Val av revisor til fellesnemnd)

Møteinnkalling 01.06.2017 (PDF, 7 MB)

Møteinnkalling 04.05.2017 (PDF, 82 MB)

Møteinnkalling 30.03.2017 (PDF, 62 MB)

Møteinnkalling 07.12.2016 (PDF, 24 MB) (Avlyst. Sakene vart handsama 19.1.17)

Tillegg til skriv og meldingar 07.12.2016 (PDF, 602 kB)

Møteinnkalling 09.11.2016 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling 14.10.2016 (PDF, 32 MB)

Møteinnkalling 02.09.2016 (PDF, 21 MB)

Møteinnkalling 17.06.2016 (PDF, 50 MB)

Møteinnkalling 19.05.2016 (PDF, 43 MB)

Møteinnkalling 27.04.2016 (PDF, 31 MB)

Møteinnkalling 04.03.2016 (PDF, 27 MB)

Møteinnkalling 29.01.2016 (PDF, 24 MB)

Møteinnkalling 18.11.2015 (PDF, 2 MB)

Møteinnkalling 23.09.2015 (PDF, 23 MB)

*Tillegg til skriv og meldingar den 22.06.2015 (PDF, 357 kB)

Møteinnkalling 22.06.2015 (PDF, 18 MB)

Møteinnkalling 02.06.2015 (felles informasjon med formannskapet) (PDF, 62 kB)

Møteinnkalling 20.05.2015 (PDF, 431 kB)

Møteinnkalling 29.04.2015 (PDF, 27 MB)

*Skriv og meldingar til møte 29.04.2015 (PDF, 40 MB)

Møteinnkalling 23.03.2015 (PDF, 5 MB)

Møteinnkalling 10.03.2015 (ekstra møte) (PDF, 169 kB)

Møteinnkalling 25.02.2015 (PDF, 23 MB)

Møteinnkalling 14.01.2015 (PDF, 809 kB)

Møteinnkalling 21.11.2014 (PDF, 359 kB)

Møteinnkalling 23.10.2014 (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling Flora 09.09.2014 (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling Flora 06.06.2014 (PDF, 125 kB)

Møteinnkalling Flora 15.05.2014 (PDF, 5 MB)

Årsrapport med rekneskap 2014 (vedlegg til møte 15.05.2014) (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling Flora 24.04.2014 (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling Flora 24.02.2014 (PDF, 2 MB)

Møteinnkalling Flora 29.01.2014 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling Flora 14.11.13 (PDF, 5 MB)

Møteinnkalling Flora 24.09.13 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling Flora 30.08.13 (PDF, 5 MB)

Møteinnkalling Flora 19.06.13 (PDF, 43 kB)

Møteinnkalling Flora 04.06.13 (PDF, 389 kB)

Møteinnkalling Flora 27.05.13 (PDF, 549 kB)

Møteinnkalling Flora 13.05.13 (PDF, 2 MB)

Møteinnkalling Flora 19.04.13 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling Flora 19.03.13 (PDF, 209 kB)

Møteinnkalling Flora 01.03.13 (PDF, 6 MB)

Møteinnkalling Flora 24.01.13 (PDF, 762 kB)

Møteinnkalling Flora 30.11.12 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling Flora 25.10.12 (PDF, 2 MB)

Møteinnkalling Flora 31.08.12 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling Flora 23.05.12 (PDF, 5 MB)

Møteinnkalling Flora 27.04.12 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling Flora 27.03.12 (PDF, 731 kB)

Møteinnkalling Flora 02.03.12 (PDF, 24 kB)

Møteinnkalling Flora 28.02.12 (PDF, 9 MB)

Møteinnkalling Flora 19.01.12 (PDF, 4 MB)

Møteinnkalling Flora 08.12.11 (PDF, 922 kB)

Møteinnkalling Flora 28.10.11 (PDF, 4 MB)