Kontaktinformasjon kontrollutvalet Eid kommune 2015 - 2019

Eid kommunestyre valde nytt kontrollutval for perioden 2015-2019 i møte 15.10.2015 sak KS-119/15 (PDF, 74 kB)

 

Leiar

Ole Reinhardt Bugjerde (Sp) 

6776 Kjølsdalen, mobil 911 33 311, tlf 57 86 31 79. E-post: olerbu@enivest.net ,

Nestleiar

Jorunn Sandvik (SV) 

Lindvik, 6770 Nordfjordeid, mobil 901 53 756. E-post: jorelfr@online.no

Medlem:

Arve Dahl (V)

Høgebakkane 20, 6770 Nordfjordeid, mobil 416 39 147. E-post:arvedahl@enivest.net 

Kjell Haugland (Ap)

Skulevegen 11, 6770 Nordfjordeid, mobil 416 98 505. E-post: kjellhaugland1942@outlook.com

Brit Eltvik Lien (H)

Melvegen 16, 6770 Nordfjordeid, mobil 905 70 973. E-post: briteltviklien@gmail.com

 

Varamedlem:

1. Jan Ove Lotsberg (Sp)

Lotsberg, 6778 Lote, mobil 951 09 363, tlf 57 86 77 80. E-post: jan.ove.lotsberg@vekstra.no

2. Rita Nyland (Ap)

Kaivegen 2, 6770 Nordfjordeid, mobil 975 99 086. E-post: holabandidos@gmail.com

3. Brit Moa (V)

Postboks 103, 6771 Nordfjordeid, mobil 91527814. E-post: britmoa@gmail.com

4. Arild Lillebø Opsal (H)

Bankgata 3 E, 6770 Nordfjordeid, mobil 952 57 407, tlf 57 86 24 14. E-post: arild@netodds.no

5. Magnhild Bjørlo (Sp)

Bjørlo, 6770 Nordfjordeid, mobil 907 89 802. E-post: mabjoerl@hotmail.com

6. Jon-Reidar Eikås (V)

Eidsgata 45, 6770 Nordfjordeid, mobil 959 45 528, tlf 57 86 20 20. E-post: post@tannlege-eikaas.no