Kontaktinformasjon kontrollutvalet Bremanger 2015 - 2019

Bremanger kommunestyre valde nytt kontrollutval for perioden 2015 - 2019 i sak 38/15 den 1. oktober 2015:

Møtebok frå kommunestyresak 38/15. (PDF, 358 kB)

 

Medlemar:

Nils Jørgen Sagebø (leiar)

Sagmyra 5, 6723 Svelgen. E-post: nils.jorgen@sagebo.com Mobil: 907 50 970

Rakel Rise Hallset (nestleiar)

Bakketunet 2, 6723 Svelgen. E-post: rakel.rise.hallset@enivest.net  Mobil: 971 02 831

Frank Midtbø

Hamrane 6, 6723 Svelgen. E-post: frank.midtbo@sfe.no  Mobil: 947 91 992

Britt Domben Mulelid

Kjelkenes, 6723 Svelgen. E-post: bmulelid@hotmail.no  Mobil: 916 39 340

Harry Gulestøl

Sørbottenhuset, 6729 Kalvåg, E-post: harry.gulestol@elkem.no Mobil: 916 67 863

 

Vara i rekkefølgje:

1. Øyvind Nesje

6729 Kalvåg. E-post: onesje@msn.com  Mobil: 990 28 751

2. Joar Årøen

Krokvegen 30, 6723 Svelgen. E-post: joar.aroen@etrygg.no. Mobil: 950 33 249

3. Anne Sofie Igland

6727 Bremanger. E-post: annzofa@hotmail.com Mobil: 907 26 049

4. Øyvind Heimtun

Sørgulen, 6723 Svelgen. E-post: ohei@equinor.com Mobil: 906 20 016

5. Sigrid Solheim

6723 Svelgen. E-post: sigrid.solheim@gmail.com Mobil: 976 93 384