Kontaktinformasjon kontrollutvalet Askvoll 2015 - 2019

Leiar:

Oddbjørn Aalen (frå 17.10.2018 KOM-050/18)

Haugane 26, 6982 Holmedal, mobil 952 42 303. E-post: oddbjorn.aalen@fellesforbundet.no  

Nestleiar:

Sissel Losnegård Hansen

Holmedalsveien 232, 6982 Holmedal, mobil 901 07 863. E-post: sissellh@online.no

Medlemer:

Frank Hatlø

Anders NIkøy vei, 6987 Bulandet, mobil 905 20 930, telefon 57 73 00 70. E-post: fhatlo@enivest.net

Jorunn Sølvi Blom Aalen

6983 Kvammen, mobil 915 84 063, telefon 57 73 19 96. E-post: jorunn.blomaalen@rr-vest.no,

Rune Magnar Gjelsvik

Hegreneset 307, 6983 Kvammen, mobil 907 56 847. E-post: runegje@online.no

Varamedlemer:

1. Erlend Yndestad

Stavenesvegen 186, 6984 Stongfjorden, mobil 905 85 407. E-post: erlend.vbe.yndestad@gmail.com

2. Kjellaug Veivåg Høyvik

Høyvikvegen 700, 6985 Atløy, mobil 975 90 618, telefon 57 73 14 13. E-post: kjehoeyv@online.no

3. Svein Eivind Solheim

Prestemarka 37, 6980 Askvoll, mobil 915 95 808, telefon 57 73 02 14. E-post: sveine-s@online.no

4. Magnhild Reed Ask

Askvollvegen 471, 6980 Askvoll, mobil 901 06 206. E-post: mraskvoll@gmail.com

5. Lauge Peder Mandelid

Bjørndalen 44, 6983 Kvammen, mobil 910 01 061. E-post: laumande@online.no